Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Interviu cu directorul Administrației Bazinale de Apă Jiu!Cosmin Călin:“Apa nu este un produs comercial ca oricare altul, ci o moștenire care trebuie păstrată, protejată și tratată ca atare”

 

Reporter: Cunoaşteţi foarte bine instituţia pe care o conduceţi. Care vă sunt priorităţile în noua funcţie?

Cosmin Călin: Prin obiectivele trasate A.B.A. Jiu își propune, printe altele:

  • Promovarea și elaborarea a cât mai multor proiecte de investiții în toate subdomeniile de activitate;
  • Protecția, conservarea și restaurarea resurselor de apă de suprafață și subterană și a ecosistemelor acvatice;
  • Asigurarea exploatării în siguranță a lucrărilor din infrastructura Sistemului de gospodărire a apelor, în vederea evitării întreruperii serviciilor specific de g.a. și a unor calamitărți cauzate de fenomene hidro-meteorologice extreme sau accidente la lucrări hidrotehnice;
  • Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de gospodărire a apelor corespunzătoare cerințelor utilizatorilor și beneficiarilor de servicii specifice de g.a.;
  • Creșterea nivelului calitativ al serviciilor g.a;
  • Implementarea directivelor și reglementărilor Uniunii europene în domeniul apelor;
  • Menținerea Sistemului de Management al cașității în conformitate cu cerințele standardului ISO 90001-2000.

 

Reporter: Ce investiții aveți pe râurile din Oltenia?

Cosmin Călin:  La acest capitol aș dori să amintesc trei lucrări de investiții de importanță mare pe care Administrația Bazinală de Apă Jiu le are în curs de derulare:

  • Regularizare pârâu Baboia, pe sectorul Acumulare Cornu – Acumulare Caraula, județul Dolj”, obiectiv al cărui contract tocmai ce a fost semnat zilele trecute, urmând ca până la sfârșitul acestei luni să se înceapă lucrările în teren. Termenul de execuție al acestei lucrări este de un an, iar valoarea se ridică la suma de 5.540.680 lei. Lucrările se vor desfășura pe teritoriul administrativ al comunelor Orodel, Vârtop, Izvoare și Caraula,  județul Dolj, pe cursul râului Baboia. Punctele care au condus la realizarea proiectului sunt reprezentate de punerea în siguranță a obiectivelor social economice din localitățile ce sunt străbătute de pârâul Baboia pe sectorul acumulare Cornu – acumulare Caraula.

Lucrările proiectate au drept scop îmbunătățirea scurgerii pe pârâul Baboia și igienizarea acestuia.

  • Amenajare râu Gilort, în zona localității Novaci, judetul Gorj, lucrare ce este estimată la suma de 95.885,537 lei. Investiția este necesară ca urmare a fenomenelor hidrologice periculoase care s-au înregistrat în bazinul hidrografic al râului Gilort în data de 29.04.2014 ce au produs inundarea localității Novaci, prin cedarea digului, eroziuni ale malurilor și colmatări ale albiilor, în prezent fiind puse în pericol locuințe și obiective social-economice din localitatea Novaci. Aceasta urmează a fi realizată în 36 de luni de la semnarea contractului.
  • Punerea în siguranţă a barajului Işalniţa, judeţul Dolj – este o investiție realizată în proporție de 72%, la sfârșitul acestui an având termenul final.

Finanțarea obiectivului de investiții a fost aprobată în 2006, iar doi ani mai târziu, în 2008 s-a încheiat contractarea execuţiei lucrărilor şi a serviciilor de proiectare.  În tot acest timp au fost efectuate lucrări de decolmatare a lacului, asigurare căi de acces şi incinte uscate, lucrări la priza provizorie; lucrări la structura de beton a barajului stăvilar, priză de captare, deznisipatoare, construcţii de disiparea energiei, lucrări la echipamentul hidromecanic,  lucrări la instalaţiile electrice aferente (alimentări 6kV,  LES şi distribuţie 0.4kV la baraj),  lucrări de reabilitare la cantonul de exploatare,  lucrări de reabilitare şi modernizare a sistemului informaţional, lucrări de reabilitare şi modernizare a AMC.

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 35 milioane de euro din care construcții-montaj 25 milioane de euro cu finanțare din credite BDCE, bugetul de stat și alte surse legal constituite.

Reporter: Ce reguli aplicați la autorizarea balastierelor?

Cosmin Călin:  La nivelul instituției avem  avizate 40 de balastiere, dintre acestea 15 fiind pe râul Jiu, în județul Dolj. Eliberarea autorizației de gospodărire a apelor se face în baza unei documentații tehnice întocmita de proiectant certificat, conform prevederilor Ordinului nr. 891/2019, anexând următoarele acte: permisul de exploatare cu fisa de localizare a perimetrului si nota de constatare de la A.N.R.M.; autorizatia de construire obtinuta de la autoritatile publice locale în baza IMPUTERNICIRII care se anexeaza beneficiarului la faza de aviz;  planul de apărare împotriva inundațiilor vizat de Sistemul de Gospodărire a Apelor; acceptul deținătorilor drumurilor existente pentru accesul în perimetrul de extracție și circulație pe drumurile comunale.

De asemenea, pentru a ajunge la faza de autorizare, balastierele trebuie sa aibă mai întâi căștigat la licitație perimetrul respectiv, să aibă contract de închiriere valabil, să dețină aviz de gospodărire a apelor (în baza unei documentații tehnice întocmită de proiectant certificat​ și a unui Studiu Tehnic Zonal).​

Reporter: Ce investiții vor începe în următoarea perioada?

Cosmin Călin:  La acest capitol aș dori să amintesc , în primul rând, cele două proiecte ce urmează a fi realizate cu fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor – Obiectivul specific – 5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră:

– “Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva inundațiilor a municipiului Craiova” și “Amenajarea complexă a râurilor Jiul de Vest și Est în vederea apărării împotriva inundațiilor a localităților riverane: Obiectul I – „Punerea în siguranță a barajului Valea de Pești, județul Hunedoara  . Valoarea totală a  acestei ultime investiții prezentate (fără TVA) este de 163.345.363,79 lei .

  Prima investiție cuprinde două obiective: Obiectul I – “Punerea în siguranță a barajului Dumbrava – Rocșoreni, județul Mehedinți” ; Obiectul II – “Amenajare râu Jiu pentru mărirea gradului de siguranță a digurilor pe sectorul baraj Ișalnita – aval Municipiul Craiova, județul Dolj” , valoarea acestora fiind 81.699.933,35 Lei cu TVA.

Pe lângă acestea mai avem și un al treilea proiect tot pe fonduri externe nerambursabile: “Reabilitarea ecologică a râului Balasan, în vederea atingerii obiectivelor de mediu”. Acesta urmează a se derula prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate . Valoarea totatală a investiției cu TVA se ridică la  23.900 000 lei, respectiv 5.000 000 Euro cu TVA. Sunt proiecte mari, necesare pentru populație, iar specialiștii Apelor Române Jiu fac tot posibilul zilnic pentru ca acestea să fie duse la bun sfârșit.

Reporter: Am observat ca instituția pe care o conduceți face foarte des acțiuni de ecologizare a râurilor. Atunci când apele sunt poluate cu gunoaie menajere cine răspunde?

Cosmin Călin:  Acesta este un subiect foarte sensibil la nivelul întregii Administrații de Ape Jiu și nu numai. Cu atât mai mult cu cât, numai anul acesta, colegii  de la Sistemele de Gospodărire a Apelor, Dolj, Gorj, Mehedinți și SHI Petroșani au realizat nu mai puțin de 3 acțiuni de ecologizare fiecare în aceleași puncte critice. Aici ne luptăm cu educația, mentalitatea cetățenilor și, din păcate, efectele sunt catastrofale atunci când natura se dezlănțuie. Potrivit normelor legale acțiunea de igienizare  revine proprietarilor terenurilor ( fie ei UAT-uri, proprietari privați). Apele Române  au sarcina de a controla și verifica UAT-urile sau agenții economici în acest sens. Mai greu este cu verificarea și depistarea cetățenilor care aruncă gunoiul de construcții, de grajd, etc. pe malurile râurilor al căror luciu de apă îl administrăm. Primim foarte multe sesizări prin care se relatează un asemenea caz, dar acestea trebuie să meargă către proprietarii terenurilor afectate: Primării, Consilii Locale, proprietari privați, agenți economici, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere sau Compania de Drumuri Județene. Inspectorii A.B.A Jiu le verifică și, acolo unde nu ne revin atribuțiile, sesizările sunt redirecționate. De cele mai multe ori, pentru a se rezolva pozitiv conlucrăm cu celelalte autorități, dar și cu ONG-uri.

 

Cu toate acestea, având în vedere cantitatea mare de deşeuri ridicată de fiecare dată, amintesc și pe această cale autorităţilor publice locale că, în conformitate cu prevederile legale actuale, acestea sunt responsabile direct de gestionarea regimului deşeurilor în arealul pe care îl administrează. În acest context, autorităţile publice locale au obligaţia să igienizeze cursurile de apă ori de câte ori este necesar şi trebuie să efectueze acţiuni de monitorizare pentru prevenirea depozitării deşeurilor pe maluri.

Arata ComentariiInchide Comentarii

Lasa un comentariu