Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

INTERVIU Mihai Soare,Director General al C.A.S. DOLJ: ”Facem eforturi pentru a ajunge la zi cu plata indemnizațiilor de concediu medical”

Cunoaşteţi foarte bine instituţia pe care o conduceţi. Care vă sunt priorităţile în noua funcţie?

Începând cu 21 mai 2020, odată cu mandatarea mea în funcția de director general al CAS Dolj, am suplimentat numărul de personal implicat în verificarea dosarelor de restituire a indemnizațiilor de concediu medical, prin emiterea unor decizii de delegare de atribuții suplimentare către salariații din alte structuri ale CAS Dolj pentru a se ajunge cu plata sumelor la termenele prevăzute în legislație.

În urma eforturilor depuse, instituția noastră a reușit să achite angajatorilor cuantumul sumelor aferente dosarelor depuse în luna septembrie 2019, iar cu verificarea dosarelor s-a ajuns la nivelul anului în curs.

Precizăm că la nivelul instituției au fost luate măsuri pentru a prevenii infecatarea cu Covid-19 prin achiziționarea de măști, de dezinfectant , prin curățarea periodică a spațiilor comune .Au fost comunicate personalului regulile pe care trebuie să le respecte cu strictețe în această perioada.

Rugăm pe această cale cetățenii, precum și furnizorii de servicii medicale să transmită documentele prin fax, prin poștă sau poștă electronică.

De aceea, va comunicăm adresele de e-mail unde pot fi transmise solicitările :

info@casdj.ro

Evidență asigurați:

ghiseu1@casdj.ro

ghiseu2@casdj.ro

evi_asig@casdj.ro

Card european:

asigurați@casdj.ro

Relații publice:

casdolj@casdj.ro

TELVERDE:0800800962

FAX: 0251406349

Cu ce probleme vă confruntați la CAS Dolj?

Deficitul de personal existent la nivelul CAS Dolj a făcut ca activitatea tuturor serviciilor şi birourilor să se desfăşoare cu un număr mai mic de personal faţă de prevederile normelor specifice , depunându-se un efort foarte mare pentru realizarea sarcinilor de serviciu.

De asemenea au fost atribuite sarcini suplimentare la funcţionarii publici din cadrul altor servicii prin completarea fişelor de post.

Câteva date statistice privind activitatea medicală din Dolj

În asistență medicală primară la nivelul județului Dolj se află în derulare 403 contracte . Continuitatea asistenței medicale primare se efectuează prin centrele de permanentă, la nivelul județului Dolj funcționând 19 centre de permanentă în localitățile Amarastii de Jos, Afumați, Brabova, Cetate, Goicea, Ghercesti, Plenita, Sadova, Bulzesti, Murgasi, Bechet, Ghidici, Piscu Vechi, Virvoru de Jos, Craiova 1 și Craiova 2, Cotofenii din Dos, Seacă de Câmp, Țuglui în care își desfășoară activitatea 91 de medici.

Asistență medicală stomatologică este acordată la nivel de județ de către un număr de 225 medici de specialitate – medicină dentară, repartizați în proporție mai mare în mediul urban. Adresabilitatea pentru aceste tipuri de servicii medicale este mult mai mare decât posibilitatea acordării acestora în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

La nivelul CAS Dolj se derulează 44 de contracte de furnizare de servicii medicale în asistență medicală spitalicească din care 32 unități sanitare sunt private.

În asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice se derulează un număr de 145 de contracte. Pentru asistență medicală de specialitate de recuperare, medicină fizică și baleologie s-au încheiat 25 de contracte ,iar pentru asistență medical de specialitate de recuperare- furnizori de servicii de acupunctură s-a încheiat un contract.

Pentru asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice au fost încheiate 44 de contracte cu furnizori de servicii medicale paraclinice , respectiv analize medicale de laborator, radiologie și imagistică și anatomie patologică. Putem să menționăm și faptul că au fost încheiate 4 acte adiționale cu medicii de familie pentru EKG și ecografie generală, 35 de acte adiționale cu medicii de specialitate din specialitățile clinice pentru ecografii, precum și 1 act adițional încheiat cu un medic dentist pentru radiografie dentară retroalveloara și panoramică.

Furnizarea medicamentelor se realizează în județ prin cei 132 de furnizori de medicamente aflați în relație contractuală cu CAS Dolj.

Programele naționale de sănătate se derulează prin intermediul a 130 de furnizori pentru cele cu circuit deschis, respectiv prin intermediul a 15 furnizori pentru programele naționale cu circuit închis.La nivelul CAS Dolj au fost încheiate 75 contracte cu furnizori de dispozitive medicale, iar serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu sunt acordate asiguraților de cei 5 furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu .

Bugetul CAS Dolj acoperă nevoile asiguraților din județ?

Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate se constituie din contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice.Colectarea contribuţiilor se face de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.Utilizarea Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate presupune alocarea resurselor în funcţie de nevoile de servicii de sănătate specifice judeţului nostru în condiţii de eficienţă, pe subdomenii de asistenţă medicală.Pentru ambulatoriu de specialitate (clinic,paraclinic,stomatologie) fondurile aprobate cu această destinație cu filă de buget aprobată sunt suficiente până la finalul anului curent.De asemenea, la asistență spitalicească fondurile acoperă necesarul până la sfârșitul lunii octombrie 2020.

Aici trebuie menționat că pentru spitalele care tratează pacienți cu COVID-19 (conf.Ordinului nr.555/2020) decontarea s-a efectuat la nivelul valorii de contract sau la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, dacă nivelul cheltuielilor efectiv realizate este mai mare decât valoarea de contract.

De exemplu,în luna mai ,s-au acordat sume suplimentare la solicitarea unităților spitalicești pe baza de documente justificative , până la nivelul cheltuielilor efectiv realizate astfel: Spitalul V.Babeș – suma de 52.420 lei, Spitalul Clinic de Urgență -692.532 lei ,Spitalul Clinic Neuropsihatrie-122.671 lei,Spitalul prof.dr.Irinel Popescu Băilești-100.297 lei.

Considerați că banii asiguraților sunt cheltuiți eficient?

Serviciul control din cadrul CAS Dolj efectuează controale planificate și operative la toate categoriile de furnizori de servicii medicale .Chiar și în această perioada au fost realizate controale, personalul respectând toate regulile impuse pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus.De exemplu, în luna iunie au fost realizate 16 controale la furnizorii din asitență medicală clinică, la medicii de familie ,precum și la farmacii.Au fost identificate și disfuncționalități pentru care serviciul control a formulat măsuri.

Se verifică modul de respectare de către furnizori a clauzelor contractuale. De asemenea, se verifică respectarea OUG 158/2005 privind modul de eliberare a concediilor medicale completarea deficitară a formularelor tipizate cu regim special.

Arata ComentariiInchide Comentarii

Lasa un comentariu